We Have

propositions for everybody!

There Are

no complex tasks for us!

We Will

show the way to success!

Stretnutie s predstaviteľmi Nadácie na podporu podnikania

Spoločnosť Novitech a.s. rokovala s predstaviteľmi Nadácie na podporu podnikania z Budapešti. Cieľom stretnutia bola organizácia dvojdňového pracovného pobytu na Slovensku pre výhercov súťaže V4 EYES. Projekt V4 EYES je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou Novitech a.s., Českou zemědělskou univerzitou a Mazovia Cluster ICT pod vedením Nadácie na podporu podnikania v Budapešti.

Viac informácií v článku TU  (v maďarskom jazyku). 
Foto TU.