We Have

propositions for everybody!

There Are

no complex tasks for us!

We Will

show the way to success!

Workshop „Industrial 3D Services“

Novitech Group v spolupráci s Východoslovenskou investičnou agentúrou zorganizoval v Košiciach v hoteli TeleDom dňa 21.11.2017 workshop s názvom „Industrial 3D Services“.
Novitech prezentoval inováciu “I3D - Industrial 3D services” a výhody VR/AR technológií pre implementáciu moderných systémov údržby v priemyselných podnikoch.

Prezentácia
Video ukážka i3D