We Have

propositions for everybody!

There Are

no complex tasks for us!

We Will

show the way to success!

EBN Innovation Business Tour v Číne

Spoločnosť  NOVITECH a.s. sa v novembri a decembri 2015 zúčastnila v Číne na 4. ročníku podujatia s názvom EBN Innovation Business Tour to Jiangsu (China).

Súčasťou tejto cesty bola prehliadka inovačných centier v Číne (Nanjing, Wuxi, Suzhou) a prezentácia inovatívnych riešení firmy NOVITECH a.s. generálnym riaditeľom spoločnosti Ing. Jozefom Balunom.