We Have

propositions for everybody!

There Are

no complex tasks for us!

We Will

show the way to success!

Európske projekty

BIMERR- BIM-based holistic tools for Energy-driven Renovation of existing Residences (no. 820621) – spoločnosť Novitech a.s. realizuje projekt v konzorciu vedenom Fraunhoferovým inštitútom z Nemecka. Projekt je  podporený z programu  Horizon 2020.

CBC Tours - cezhraničné virtuálne priehliadky na slovensko-maďarskom pohraničí –
projekt je financovaný z programu Interreg Slovensko-Maďarsko.

COGITO - COnstruction-phase diGItal Twin mOdel (no. 958310) -
spoločnosť Novitech a.s. realizuje projekt v konzorciu vedenom spoločnosťou Hypertech z Grécka.
Projekt je podporený z programu Horizon 2020.