We Have

propositions for everybody!

There Are

no complex tasks for us!

We Will

show the way to success!

Inovácie

Chcete sa zapojiť do nižšie uvedených inovačných projektov alebo máte inovačný nápad, ku ktorému potrebujete podporu? V takomto prípade nás neváhajte kontaktovať.

INOFORM - Generický systém pre riadenie inovačného procesu v podniku, v regióne či v priemyselnom sektore

i3D - Použitie technológií VR/AR pre implementáciu moderných systémov údržby v priemyselných podnikoch

iTraffic - Inteligentné riadenie svetelných križovatiek na základe počtu vozidiel pred semaforom a štatistík z dopravy

Process Cloud - Ľahko dostupné, lacné, používateľom prispôsobiteľné automatizované procesy pre stredné a malé firmy v cloude

GIV (Global Innovative Views) - Virtuálne 3D prehliadky pre vnútroné aj vonkajšie prostredie

CORTS - Inteligentné senzory, rozpoznávanie a trackovanie objektov v cloude