We Have

propositions for everybody!

There Are

no complex tasks for us!

We Will

show the way to success!

Riešenia

Konzultačné služby v oblasti:

  • Architektúra a dizajn IT riešení
  • Projektové riadenie
  • Procesné riadenie
  • Riadenie IT služieb

Portálové a kolaboračné riešenia založené na technológiách:

  • SharePoint
  • J2EE
  • webové portály

Automatizácia biznis procesov, riadenie dokumentácie a procesná integrácia v technológiách BPMS (Business Process Management Suite)

Manažérske riešenia podporujúce rozhodovanie budované pomocou BI technológií

Poskytovanie aplikácií a služieb v cloude

Analýza požiadaviek, návrh a implmentácia informačných systémov podľa požiadaviek zákazníka.

Úprava existujúcich biznis procesov vytvorených na základe "best-practices" pre oblasti ITIL, HR, Predaj, Nákup, Administratívne a riadiace procesy na mieru zákazníka.